Priser
1:A PRIS
(värde ca 30 000 kr)
2:A PRIS
(värde ca 20 000 kr)
3:E PRIS
(värde ca 15 000 kr)

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.